Musika eskolaren logoa

BerriakAlbisteen RSS-a

  • Plaza eskaintza

    Plaza eskaintza 2014-15 ikasturterako

  • 2016ko lehiaketak

    Europako Musikari Gazteen Jaialdiko logoa eta musika ofiziala lantzeko lehiaketak martxan dira

Agenda

Banner contacto
Facebook
Twitter
Donostiako udalaren logoa
Atotxako Zelaia plaza, 3 - 20012 Donostia-San Sebastián - Tel: 943297830 - Fax: 943297831 - Email: musika_eskola@donostia.org
Donostia 2016ko logoa